1. Cel pracy

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie rozważań na temat "Hierarchizacja ważności wynalazków na postęp elektroniki" oraz wykonanie ekspozycji stałej i strony internetowej prezentujących kroki milowe w rozwoju elektroniki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Praca dzieli się na trzy zasadnicze działy: na wydarzenia z historii i rozwoju elektroniki na świecie, w Polsce oraz z hipotetycznych rozważań co do ważności wynalazków i odkryć z zakresu elektroniki. Pierwszy z tych rozdziałów daje przejrzysty obraz najważniejszych wynalazków oraz odkryć, które odcisnęły swoje piętno w dalszym rozwoju elektroniki, drugi natomiast ukazuje poziom zaawansowania technologicznego naszego kraju na tle innych państw.

W jednym z końcowych rozdziałów umieszczony został skorowidz nazwisk osób, które wniosły największy wkład w rozwój elektroniki.

Czy ktoś mógłby wyobrazić sobie współczesny świat bez wszechobecnej elektroniki? Z pewnością nie. A jednak niewielu z nas zna historię tej dziedziny techniki, której ekspansja trwa przeszło sto lat. Z tego więc względu, jak również z powodu bardzo skąpej literatury na ten temat dostępnej na rynku postanowiłem bliżej się nim zainteresować. Pracę swoją polecam nie tylko ludziom silnie powiązanym z techniką, lecz również osobom o zainteresowaniach historycznych.

 

color_ri.gif (217 bytes)Rozdział 2